"uchować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uchować się" po polsku

uchować się

czasownik
  1. remain *****
    • uchować się, zachować się, pozostawać, ostać się [nieprzechodni]
      Time has come for only those who believe, to remain. (Nadszedł czas, że uchowają się tylko Ci, którzy wierzą.)
      That city was bombed during the war but some of the buildings remained. (To miasto zostało zbombardowane podczas wojny, ale niektóre budynki się uchowały.)

Powiązane zwroty — "uchować się"

czasownik
chować = hide +9 znaczeń
pochować = bury +2 znaczenia
schować = pocket +1 znaczenie
wychować = breed +1 znaczenie
phrasal verb
Zobacz także: pochować kogośchować kogoś

powered by  eTutor logo