Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"chronić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chronić" po polsku

chronić

obrazek do "protect" po polsku obrazek do "save" po polsku
czasownik
 1. protect ****
  • chronić, zabezpieczać, bronić [przechodni/nieprzechodni]
   There are many ways to protect the environment. (Jest wiele sposobów, aby chronić środowisko.)
   We have to protect women and children first. (Musimy bronić kobiety i dzieci w pierwszej kolejności.)
   przeciwieństwo: attack
   zobacz także: defend
 2. guard , ****
  • chronić, ochraniać (np. jakąś osobę, młode) [przechodni]
   We saw a duck guarding her ducklings. (Widzieliśmy, jak kaczka ochrania swoje kaczątka.)
   We have to guard our children from the outside world. (Musimy chronić nasze dzieci przed światem zewnętrznym.)
 3. save ****
  • chronić, ratować, ocalić [przechodni]
   He fell in the river but his brother saved him. (On wpadł do rzeki, ale jego brat go ocalił.)
   We tried to save our marriage but it didn't work out. (Próbowaliśmy ratować nasze małżeństwo, ale to nie wypaliło.)
   He saved him from certain death. (On uratował go przed pewną śmiercią.)
   link synonim: rescue
 4. screen ****
  • chronić, ochraniać (przed czymś niebezpiecznym)
   He screened her from the shooter. (On ochraniał ją przed strzelającym.)
   They screened their child from a child molester. (Oni ochronili swoje dziecko przez pedofilem.)
 5. preserve ***
  • kultywować, chronić (tradycję) [przechodni]
   We have to preserve our history and traditions. (Musimy chronić naszą historię i tradycje.)
   My family preserves all of the old traditions of our grandfathers. (Moja rodzina kultywuje wszystkie stare tradycje naszych dziadków.)
 6. haven **
 7. safeguard *
  • chronić, zabezpieczać
   to protect somebody or something with appropriate measures
 8. conserve *
 9. buffer *
  • ochronić, ochraniać, chronić
   The outposts were set to buffer the city. (Zostały ustanowione posterunki, które chroniły miasto.)
 10. insulate
  • odizolować, chronić (np. od złych doświadczeń, od recesji)
 11. enshrine , także: inshrine
 12. shadow , ***
 13. cosset
  • ochronić, chronić (np. grupę, gałąź przemysłu)
phrasal verb
 1. screen off

powered by  eTutor logo