BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"ratować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ratować" po polsku

ratować

czasownik
 1. save ****
  • chronić, ratować, ocalić [TRANSITIVE]
   He fell in the river but his brother saved him. (On wpadł do rzeki, ale jego brat go ocalił.)
   We tried to save our marriage but it didn't work out. (Próbowaliśmy ratować nasze małżeństwo, ale to nie wypaliło.)
   He saved him from certain death. (On uratował go przed pewną śmiercią.)
   link synonim: rescue
 2. redeem
  • ocalać (honor), ratować (sytuację)
   What can I do to redeem the situation? (Co mogę zrobić, żeby ratować sytuację?)
phrasal verb
 1. resort to something
  • uciekać się do czegoś, ratować się czymś
   to use a final solution, to turn to, refer to (as a last resort, as a final possible solution)
   My father never resorts to violence. (Mój ojciec nigdy nie ucieka się do przemocy.)
   She resorted to a lie. (Ona uciekła się do kłamstwa.)
idiom
 1. run for one's life

Powiązane zwroty — "ratować"

czasownik
uratować = rescue +1 znaczenie
rzeczownik
ratunek = rescue +3 znaczenia
ratownik = lifeguard , także: life guard , life-saver , także: lifesaver +2 znaczenia
ratownictwo = salvage service +1 znaczenie
uratowanie = rescuing +1 znaczenie
przymiotnik
idiom

powered by  eTutor logo