"chronienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chronienie" po polsku

chronienie

rzeczownik
 1. screening **
  • chronienie, ochranianie (przed czymś niebezpiecznym)
   His screening has saved me from being shot. (Jego ochranianie ocaliło mnie przed byciem postrzelonym.)
 2. preserving
 3. enshrinement
 4. keeping   formal
 5. conserving
 6. protecting
 7. safeguarding
 8. havening
 9. enshrining , także: inshrining
 10. cosseting
 11. buffering
 12. warding
czasownik
 1. protect ****
 2. guard , ****
  • chronić, ochraniać (np. jakąś osobę, młode) [TRANSITIVE]
   We saw a duck guarding her ducklings. (Widzieliśmy, jak kaczka ochrania swoje kaczątka.)
   We have to guard our children from the outside world. (Musimy chronić nasze dzieci przed światem zewnętrznym.)
 3. save ****
  • chronić, ratować, ocalić [TRANSITIVE]
   He fell in the river but his brother saved him. (On wpadł do rzeki, ale jego brat go ocalił.)
   We tried to save our marriage but it didn't work out. (Próbowaliśmy ratować nasze małżeństwo, ale to nie wypaliło.)
   He saved him from certain death. (On uratował go przed pewną śmiercią.)
   link synonim: rescue
 4. screen ****
  • chronić, ochraniać (przed czymś niebezpiecznym)
   He screened her from the shooter. (On ochraniał ją przed strzelającym.)
   They screened their child from a child molester. (Oni ochronili swoje dziecko przez pedofilem.)
 5. preserve ***
  • kultywować, chronić (tradycję) [TRANSITIVE]
   We have to preserve our history and traditions. (Musimy chronić naszą historię i tradycje.)
   My family preserves all of the old traditions of our grandfathers. (Moja rodzina kultywuje wszystkie stare tradycje naszych dziadków.)
 6. haven **
 7. safeguard *
 8. conserve *
 9. buffer *
 10. insulate
 11. enshrine , także: inshrine
 12. cosset
phrasal verb
 1. screen off

powered by  eTutor logo