"schronisko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "schronisko" po polsku

schronisko [COUNTABLE]

shelter for the homeless Melbourne Hotel and Hostel
rzeczownik
 1. shelter **
  • schronisko (np. dla bezdomnych) [COUNTABLE]
   He was homeless so he lived in a shelter. (On był bezdomny, więc mieszkał w schronisku.)
   The shelter was dirty and cold. (Schronisko było brudne i zimne.)
 2. refuge **
 3. hostel

powered by  eTutor logo