"kryć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kryć się" po polsku

kryć się

czasownik
 1. underlie *
 2. take cover
 3. skulk , także: sculk
wykrzyknik
 1. take cover
idiom
 1. dive for cover
  • kryć się (np. żołnierze)
rzeczownik
 1. run for cover
czasownik
 1. imply **
  • mieścić, kryć (w sobie), zawierać (w sobie) [przechodni]
   His answer implies a joke. (Jego odpowiedź zawiera w sobie dowcip.)
   This sentence implies a riddle. (To zdanie kryje w sobie zagadkę.)
 2. mark *****
 3. cover ***** , także: kiver dialekt
  • kryć (przed ostrzałem) [przechodni]
   The soldier covered a woman with a small child. (Żołnierz krył przed ostrzałem kobietę z małym dzieckiem.)
   I covered my dog from bullets. (Kryłam mojego psa przed pociskami.)
  • kryć (np. w piłce nożnej) [przechodni]
   This player couldn't get the ball without being covered immediately. (Ten gracz nie mógł dostać piłki tak, że od razu nie zostały kryty.)
   John, you will cover that strapper. (John, ty będziesz kryć tego dryblasa.)

Powiązane zwroty — "kryć się"

czasownik
ukrywać = hide +10 znaczeń
wykrywać = sense +1 znaczenie
odkryć = strike +1 znaczenie
ukryć = cache +4 znaczenia
przykrywać = cap +1 znaczenie
pokryć = overlay +3 znaczenia
skryć = cloak +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
kryjówka = lodge +7 znaczeń
przykrywka = blind +3 znaczenia
idiom

"kryć się" — Słownik kolokacji angielskich

take cover kolokacja
 1. take czasownik + cover rzeczownik = kryć się, chronić się
  Bardzo silna kolokacja

  They took very little cover until one of them was hit.

dive for cover kolokacja
 1. dive czasownik + cover rzeczownik = kryć się (np. żołnierze)
  Zwykła kolokacja

  I dived for cover while he shot up the machinery.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo