"odkryć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odkryć" po polsku

phrasal verb
 1. find out something ****
czasownik
 1. make a discovery  

odkryć

czasownik
 1. strike ****
  • odkryć, napotkać [przechodni]
   If you strike anything interesting, let me know. (Jeżeli odkryjesz coś interesującego, to daj mi znać.)
   To my surprise, I struck a skeleton of a dinosaur. (Ku mojemu zdziwieniu, natknęłam się na szkielet dinozaura.)
 2. rumble *
 3. suss
 4. outfind
 5. descry
phrasal verb
 1. strip away
Enumerable#find: A magnifying
czasownik
 1. find *****
  • znajdować, odkrywać [przechodni]
   I can't find my mobile phone. Did you see it? (Nie mogę znaleźć mojego telefonu komórkowego. Widziałeś go?)
   She found him sitting on the floor and singing. (Ona znalazła go siedzącego na podłodze i śpiewającego.)
 2. discover ****
  • odkrywać (przypadkowo), odnaleźć (po poszukiwaniach) [przechodni]
   He discovered the hidden treasure. (On odnalazł ukryty skarb.)
   The police discovered money hidden in the attic. (Policja odkryła pieniądze ukryte na strychu.)
   We discovered this mysterious, ancient monument two years ago. (Odkryliśmy ten tajemniczy, starożytny pomnik dwa lata temu.)
   link synonim: figure out
 3. expose ***
 4. detect **
 5. uncover **
  • ujawniać (np. spisek), odkrywać (np. dowód, prawdę) [przechodni]
   to find out
   The police have uncovered new evidence. (Policja odkryła nowe dowody.)
   I uncovered the truth about my family. (Odkryłem prawdę o mojej rodzinie.)
   They want to uncover your secret. (Oni chcą odkryć twój sekret.)
 6. bare **
  • obnażać, odkrywać, odsłaniać
   She bared her back at the red carpet. (Ona obnażyła swoje plecy na czerwonym dywanie.)
   He bared his soul to her. (On odsłonił przed nią swą duszę.)
 7. unveil *
 8. present *****
 9. compromise ***
 10. unhide
phrasal verb
 1. figure out ***
phrasal verb
 1. find somebody out
phrasal verb
 1. strike on something oficjalnie , strike upon something oficjalnie
  • natrafiać na coś, odkrywać coś
   I struck upon my old diary which I hid in a trunk a long time ago. (Natrafiłem na mój stary pamiętnik, który dawno temu ukryłem w kufrze.)
 2. sniff something out
rzeczownik
 1. discovery ***   [policzalny]
  It was a very important discovery. (To było bardzo ważne odkrycie.)
  The discovery of insulin changed the history of medicine. (Odkrycie insuliny zmieniło historię medycyny.)
  His discovery wasn't regarded as a confirmation of her hypothesis. (Jego odkrycie nie zostało potraktowane jako potwierdzenie jej hipotezy.)
 2. finding ***
  • odkrycie, znalezisko [policzalny zwykle liczba mnoga]
   fact that has been discovered
   The boy suggested that they hide their findings. (Chłopiec zasugerował, żeby ukryli swoje znaleziska.)
   Your finding could bring you a fortune! (Twoje znalezisko może przynieść ci fortunę!)
 3. revelation **
  • odkrycie, ujawnienie, odsłonięcie (czegoś) [niepoliczalny]
   The revelation was all over the news yesterday. (To odkrycie było wczoraj we wszystkich wiadomościach.)
   They are proud of the revelation they made. (Są dumni z odkrycia, jakiego dokonali.)
 4. strike ****
  • odkrycie (np. złóż ropy) [tylko liczba pojedyncza]
   The strike of the gold lodes can change the economy of our country. (Odkrycie złóż złota może zmienić gospodarkę naszego kraju.)
   The scientists have been waiting for this strike for 50 years. (Naukowcy czekali na to odkrycie 50 lat.)
 5. a find
  • odkrycie, okazja
   Quite a find for a homeless guy. (Niezłe znalezisko jak na bezdomnego.)
   You have quite a find here, darling. (Masz tutaj całkiem niezłe odkrycie, kochanie.)
 6. discovering
 7. outfinding
 8. revealment
 9. sussing

Powiązane zwroty — "odkryć"

czasownik
kryć = imply +1 znaczenie
ukryć = cache +4 znaczenia
pokryć = overlay +3 znaczenia
skryć = cloak +1 znaczenie
odkryć na nowo = reinvent +1 znaczenie
powiązywać (odkryć związek między czymś a czymś) = connect
phrasal verb
rzeczownik
idiom

"odkryć" — Słownik kolokacji angielskich

strip away kolokacja
Popularniejsza odmiana: stripped away
 1. strip czasownik + away przysłówek = odkryć, wyjawić
  Zwykła kolokacja

  When all else was stripped away, he had been a man.

  Podobne kolokacje: