Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"marking" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "marking" po angielsku

marking BrE
grading AmE

rzeczownik
 1. ocenianie, sprawdzanie prac (np. domowych, pisemnych)
  Marking of your tests will take me a day. (Ocenianie waszych testów zajmie mi dzień.)
 2. oznaczanie (np. nadawanie kodów towarom)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

marking

rzeczownik
 1. krycie (w piłce nożnej)
  He has to work on his marking if he wants to make the team. (On musi popracować nad swoim kryciem, jeżeli chce się dostać do drużyny.)
 2. oznakowanie
  Pay attention to the marking on the cases. (Zwróć uwagę na oznakowanie na opakowaniach.)
 3. ubarwienie, łaty, umaszczenie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "mark" po polsku
rzeczownik
 1. ocena, stopień szkolny
  I want to get a good mark on this test. (Chcę dostać dobrą ocenę z tego sprawdzianu.)
  My children get good marks at school. (Moje dzieci zdobywają dobre oceny w szkole.)
  I got good grades in my final exams. (Dostałam dobre oceny z końcowych egzaminów.)
  Jane got the highest grade. (Jane otrzymała najwyższą ocenę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. oceniać, wystawiać stopnie [przechodni]
  The teacher marks tests. (Nauczyciel ocenia sprawdziany.)
  Have you had the time to mark my paper, sir? (Czy miał pan czas, by ocenić moje wypracowanie, proszę pana?)
  Our biology teacher always grades us unjustly. (Nasz nauczyciel biologii zawsze ocenia nas niesprawiedliwie.)
  This group work won't be graded. (Ta praca w grupach nie będzie oceniana.)
 2. wyznaczać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Jaskiniowcy zostawili ślad
rzeczownik
 1. ślad, plama, skaza [policzalny]
  The dog left dirty marks on the floor. (Pies zostawił brudne ślady na podłodze.)
  I can't get rid of these greasy marks on my skirt. (Nie mogę się pozbyć tych tłustych śladów na mojej spódnicy.)
 2. plama, znamię (na skórze) [policzalny]
 3. znak [policzalny]
  What is the meaning of this mark? (Jakie jest znaczenie tego znaku?)
  This mark is the symbol of liberty. (Ten znak jest symbolem wolności.)
 4. marka (dawna waluta niemiecka) [policzalny]
  In 2002 German mark was replaced by euro. (W 2002 roku niemiecka marka została zastąpiona przez euro.)
  I need some old marks for my history lessons. (Potrzebuję kilka starych marek na lekcje historii.)
 5. boja
  Don't swim past the mark! (Nie płyń za boję!)
  Do you see the first mark on the water? (Czy widzisz pierwszą boję na wodzie?)
 6. ofiara, cel slang
  Is this guy your mark? We'll get him for you. (Ten facet jest twoim celem? Dorwiemy go dla ciebie.)
  He's very rich, he's the mark of all local robbers. (On jest bardzo bogaty, jest celem wszystkich lokalnych rabusiów.)
 7. upatrzone mieszkanie do obrabowania slang
  It is our mark, its owner looks rich. (To nasze upatrzone mieszkanie do obrabowania, jego właściciel wygląda na bogatego.)
  The thief's mark was robbed by someone else. (Upatrzone mieszkanie złodzieja do obrabowania zostało okradzione przez kogoś innego.)
 8. zamierzony, oczekiwany poziom [tylko liczba pojedyncza]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. oznaczać, znakować [przechodni]
  She marked her bike with a sticker. (Oznaczyła swój rower naklejką.)
  They marked the trees that need to be cut down. (Oni oznaczyli drzewa, które muszą być ścięte.)
 2. zostawiać ślad [przechodni/nieprzechodni]
  You always mark when you commit a murder. (Zawsze pozostawiasz po sobie ślad, kiedy popełniasz morderstwo.)
  He made sure he didn't mark. (On się upewnił, że nie zostawił śladów.)
 3. upamiętniać, uhonorować [przechodni]
  We marked the anniversary by going out to dinner. (Uhonorowaliśmy rocznicę, wychodząc na kolację.)
  The citizens marked the soldiers' 40th death anniversary. (Obywatele upamiętnili czterdziestą rocznicę śmierci żołnierzy.)
 4. zaznaczać, wyznaczać [przechodni]
  I have marked our territory. (Wyznaczyłem nasze terytorium.)
  He marked the boundary between the kitchen and the living room. (On wyznaczył granicę pomiędzy kuchnią a salonem.)
 5. cechować, charakteryzować [przechodni]
  These types of cosmetics are marked by being vegan. (Te rodzaje kosmetyków cechują się weganizmem.)
  This period was marked by violence against this part of society. (Ten okres cechowała przemoc wobec tej części społeczeństwa.)
 6. markować, kryć [przechodni]
  She hid the money behind the curtain. (Ona skryła pieniądze za zasłoną.)
  My dog marks his bones. (Mój pies markuje swoje kości.)
 7. wytypować, wskazywać (np. na ofiarę, na cel) slang [przechodni]
  They marked Tim as a target. (Oni wskazali Tima jako ofiarę.)
  We have to mark our sacrifice. (Musimy wytypować naszą ofiarę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo