"cechować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cechować" po polsku — Słownik angielsko-polski

cechować

czasownik
 1. feature ****
 2. characterize ** , także: characterise British English
  • cechować, być charakterystyczną cechą (np. czyjegoś stylu) [TRANSITIVE]
   Loud colours characterize his style of painting. (Krzykliwe kolory cechują jego styl malowania.)
   The hair accessories characterize her style. (Akcesoria do włosów są charakterystyczną cechą jej stylu.)
 3. mark *****
czasownik
 1. feature ****
  • zawierać, cechować się [TRANSITIVE]
   The menu doesn't feature non-alcoholic beverages. (Menu nie zawiera bezalkoholowych napojów.)
   The new offer features more sport facilities. (Nowa oferta zawiera więcej obiektów sportowych.)

Powiązane zwroty — "cechować"

rzeczownik
cecha = quality , qlty (skrót) +8 znaczeń