Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"cechowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cechowanie" po polsku

cechowanie

rzeczownik
 1. gauge * , gage AmE  
 2. branding
 3. featuring
 4. characterizing , także: characterising
czasownik
 1. feature ****
 2. characterize AmE ** , także: characterise BrE
  • cechować, być charakterystyczną cechą (np. czyjegoś stylu) [przechodni]
   Loud colours characterize his style of painting. (Krzykliwe kolory cechują jego styl malowania.)
   The hair accessories characterize her style. (Akcesoria do włosów są charakterystyczną cechą jej stylu.)
 3. mark *****
  • cechować, charakteryzować [przechodni]
   These types of cosmetics are marked by being vegan. (Te rodzaje kosmetyków cechują się weganizmem.)
   This period was marked by violence against this part of society. (Ten okres cechowała przemoc wobec tej części społeczeństwa.)
czasownik
 1. feature ****
  • zawierać, cechować się [przechodni]
   The menu doesn't feature non-alcoholic beverages. (Menu nie zawiera bezalkoholowych napojów.)
   The new offer features more sport facilities. (Nowa oferta zawiera więcej obiektów sportowych.)

Powiązane zwroty — "cechowanie"

rzeczownik