BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uwydatnianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uwydatnianie" po polsku

uwydatnianie

rzeczownik
 1. highlighting
 2. featuring
 3. signalising BrE , signalizing AmE
 4. emphasizing , także: emphasising BrE
  • uwydatnianie (np. kształt figury)
czasownik
 1. feature ****
 2. highlight *** , także: hilite potocznie
  • podkreślać, uwydatniać, uwypuklać [przechodni]
   to emphasize something, to stress something
   I would like to highlight a few areas in which we need to continue to work. (Chciałabym podkreślić kilka obszarów, nad którymi musimy wciąż pracować.)
   There are three points that I would like to highlight. (Są trzy punkty, które chciałbym podkreślić.)
   link synonimy: underline, emphasise
 3. enhance , ***
 4. emphasize *** , emphasise BrE
  • uwydatniać (np. kształty figury) [przechodni]
   This dress emphasized her breasts. (Ta sukienka uwydatniła jej piersi.)
   These trousers emphasize your wide hips. (Te spodnie uwydatniają twoje szerokie biodra.)
 5. accentuate
 6. signalize AmE , signalise BrE
phrasal verb
 1. bring something out , także: bring out something *

powered by  eTutor logo