"wystawiać stopnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystawiać stopnie" po polsku — Słownik angielsko-polski

wystawiać stopnie

czasownik
 1. mark British English ***** , grade American English ****
  • oceniać, wystawiać stopnie [TRANSITIVE]
   The teacher marks tests. (Nauczyciel ocenia sprawdziany.)
   Have you had the time to mark my paper, sir? (Czy miał pan czas, by ocenić moje wypracowanie, proszę pana?)
   Our biology teacher always grades us unjustly. (Nasz nauczyciel biologii zawsze ocenia nas niesprawiedliwie.)
   This group work won't be graded. (Ta praca w grupach nie będzie oceniana.)