Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"ofiara" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ofiara" po polsku

ofiara

obrazek do "victim" po polsku obrazek do "casualty" po polsku Casualty Evacuation obrazek do "prey" po polsku DONATING MONEY TO CHARITY
rzeczownik
 1. victim ****
  • ofiara (przestępstwa, napadu) [COUNTABLE]
   The victim didn't notice that the thief took her bag. (Ofiara nie zauważyła, że złodziej zabrał jej torbę.)
   One of the victims was found alive under a pile of bricks. (Jedna z ofiar została odnaleziona żywa pod stosem cegieł.)
  • ofiara (ktoś, kto ponosi najczęściej mentalne konsekwencje czegoś) [COUNTABLE]
   You lied to the boss and I, as always, will be the victim. (Ty okłamałeś szefa, a ja, jak zwykle, będę ofiarą.)
   My sister is always the victim of my jokes. (Moja siostra jest zawsze ofiarą moich żartów.)
 2. casualty **
  • ofiara (np. wypadku, zamachu) [COUNTABLE]
   There were many casualties of the bombing. (Było wiele ofiar bombardowania.)
  • ofiara (osoba ponosząca namacalne i realne straty) [SINGULAR]
   Your child is the biggest casualty of your divorce. (Twoje dziecko jest największą ofiarą waszego rozwodu.)
   This car manufacturer has been one of the greatest casualties of the recession. (Ten producent samochodów był jedną z największych ofiar recesji.)
 3. prey *
  • żer, ofiara (zwierzę upolowane przez drapieżnika) [UNCOUNTABLE]
   She saw a lioness dragging her prey to her cubs. (Zobaczyła lwicę ciągnącą zdobycz do swoich młodych.)
   Otherwise we risk that country becoming once again prey to outside interests. (W przeciwnym razie ryzykujemy tym, że kraj ten znów padnie ofiarą zewnętrznych interesów.)
   Przed rzeczownikiem prey może pojawić się przedimek a/the. Jest on używany jako rzeczownik niepoliczalny lub występujący w liczbie pojedynczej.
 4. sacrifice **
 5. offering **
  • ofiara (szczególnie religijna) [COUNTABLE]
   I hope the sea god spits in their offering. (Mam nadzieję, że Bóg Morza splunie na ich ofiarę.)
 6. collection ****
  • taca, ofiara, zbiórka pieniędzy na mszy
   This collection is intended for the renovation of the church. (Ta ofiara jest przeznaczona na remont kościoła.)
   I gave a dollar for the collection. (Dałem dolara na tacę.)
   Instead of giving the money for the collection, I spent it on ice cream. (Zamiast dać pieniądze na tacę, wydałam je na lody.)
 7. sufferer
  • osoba cierpiąca, osoba poszkodowana (w wypadku), ofiara (przestępstwa) [COUNTABLE]
   Alzheimer's disease is a confusing illness that changes the sufferer's world into somewhere unknown and perilous. (Choroba Alzheimera jest schorzeniem dezorientującym, które zamienia świat chorego w nieznaną i zagrażającą mu rzeczywistość.)
   The sufferer of the mugging couldn't identify the perpetrator. (Ofiara napadu nie mogła rozpoznać winowajcy.)
 8. scapegoat , , goat , **
  • kozioł ofiarny, ofiara (o osobie)
   You did it but now I am the goat! (Ty to zrobiłeś, a teraz to ja jestem ofiarą!)
   She didn't do anything wrong, but they needed a scapegoat. (Ona nie zrobiła niczego złego, ale oni potrzebowali kozła ofiarnego.)
 9. subscription *
 10. clyde *
 11. mark *****
  • ofiara, cel slang
   Is this guy your mark? We'll get him for you. (Ten facet jest twoim celem? Dorwiemy go dla ciebie.)
   He's very rich, he's the mark of all local robbers. (On jest bardzo bogaty, jest celem wszystkich lokalnych rabusiów.)
 12. oblation
 13. wet sock informal , także: wet rag
 14. wastoid
 1. sacrificial victim

"ofiara" — Słownik kolokacji angielskich

wet rag kolokacja
 1. wet przymiotnik + rag rzeczownik = fajtłapa, niedołęga, fujara, niedojda, oferma, ofiara (losu), ciapa, ciamajda, nieudacznik
  Zwykła kolokacja

  With a wet rag, Jean cleaned her face, arms and hands as best she could.

  Podobne kolokacje:
wet sock kolokacja
 1. wet przymiotnik + sock rzeczownik = fajtłapa, niedołęga, fujara, niedojda, oferma, ofiara (losu), ciapa, ciamajda, nieudacznik
  Luźna kolokacja

  "A man can catch cold with wet, muddy socks on."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo