BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"collection" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "collection" po angielsku

collection ****

obrazek do "collection" po polsku File:CD collection 3.jpg
rzeczownik
 1. kolekcja [policzalny]
  You should have it in your collection. (Powinieneś to mieć w swojej kolekcji.)
  My postcard collection is gone! (Moja kolekcja pocztówek zniknęła!)
  How much would you like for the collection? (Ile chciałbyś za tę kolekcję?)
 2. kwesta, zbiórka (np. na cel dobroczynny) [policzalny]
  The children held a collection of teddy bears for orphans. (Dzieci przeprowadziły zbiórkę pluszowych misiów dla sierot.)
  We collected 500 dollars during the collection. (Zebraliśmy 500 dolarów podczas zbiórki.)
 3. odbiór
  The collection of your suitcase can be done after 4pm. (Odbiór twojej walizki jest możliwy po godzinie 16.)
  We are waiting for the collection of our order. (Czekamy na odbiór naszego zamówienia.)
 4. inkaso
 5. taca, ofiara, zbiórka pieniędzy na mszy
  This collection is intended for the renovation of the church. (Ta ofiara jest przeznaczona na remont kościoła.)
  I gave a dollar for the collection. (Dałem dolara na tacę.)
  Instead of giving the money for the collection, I spent it on ice cream. (Zamiast dać pieniądze na tacę, wydałam je na lody.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "collection"

czasownik
collect = kolekcjonować, zbierać +3 znaczenia
rzeczownik
kolokacje
Zobacz także: collection pipemotley collectionloan collectioncollection platefor collectionkerbside collection, curbside collectioncollection pointdocumentary collectioncollection processrecord collectiondebt collectioncollection of settlementswaste disposal, waste collection, refuse collectionbin collection, trash collectioninformation collectioncollection box, collecting box, collecting tinletterbox, post box, pillar box, mailbox, collection box, drop boxcurbside pickup, kerbside collection, kerbside pickupleachate collection, sewage disposalcollection chargeloan collectionblood collectioncharity collectionstreet collectionregular collectionadministrative collectioncollection facilitiescollection basiscoin collectioncollection of lawscollection of statuescollection of amount duecollection of documentscollection of administrative duescollection of evidencecollection of expensescollection of feescollection of judicial decisionscollection of overchargescollection of wastecollection of second-hand clothingcollection of taxcollection in personcollection of billscollection by the bankcollection of a documentcollection of cargocollection of chequescollection of dutycollection of goodscollection of samples, set of samplescollection with bank guaranteecollection with compulsory acceptancecollection with contractual acceptancecollection for reusecollect oneself, contain oneselfcollection of data, compiling of data

powered by  eTutor logo