BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"permanent collection" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stała kolekcja
  1. permanent przymiotnik + collection rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Here is a large permanent collection of the group's art.

powered by  eTutor logo