"show one's collection" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokazywać czyjś kolekcjonowanie
  1. show czasownik + collection rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He suspected she didn't show her collection to many people.

powered by  eTutor logo