"large collection" — Słownik kolokacji angielskich

large collection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże kolekcjonowanie
  1. large przymiotnik + collection rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We have never moved this fast before on a large collection."

powered by  eTutor logo