BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"extensive collection" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozległa kolekcja
  1. extensive przymiotnik + collection rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Within a few years he had built an extensive collection.

powered by  eTutor logo