PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"wspomnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wspomnienie" po polsku

wspomnienie

rzeczownik
 1. memory ****
  • wspomnienie, pamięć [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   I will keep the memory of you in my heart. (Zachowam pamięć o tobie w moim sercu.)
   Sometimes memories can be very painful. (Czasami wspomnienia mogą być bardzo bolesne.)
 2. recollection *
  • wspomnienie (np. z dzieciństwa), przypomnienie, pamięć
   I have absolutely no recollection of it being put there. (Nie mam żadnych wspomnień jak to się tam znalazło.)
   My recollections of my childhood are very hazy. (Moje wspomnienia dzieciństwa są bardzo mgliste.)
 3. memorial **
  • wspomnienie, memoriał
   The memorial of last summer moves me to tears. (Wspomnienie zeszłego lata porusza mnie do łez.)
   The taste of this cake brings many memorials. (Smak tego ciasta przywołuje wiele wspomnień.)
 4. flashback  
  Grandpa is having one of his flashbacks again. (Dziadek znowu ma jedno ze swoich wspomnień.)
 5. remembrance
  • wspomnienie (np. z dzieciństwa) formal
   This tragedy is but a distant remembrance right now. (W tej chwili ta tragedia jest dla mnie zaledwie odległym wspomnieniem.)
 6. noting  
czasownik
 1. mention ****
  • nadmieniać, wspominać, wspominać o [TRANSITIVE]
   to bring up
   My brother mentioned seeing you the other day. (Mój brat wspomniał, że cię widział któregoś dnia.)
   Did she mention me in her letter? (Czy wspomniała o mnie w swoim liście?)
   Peter, I should mention, is my husband. (Peter, powinnam nadmienić, jest moim mężem.)
   When I mentioned the money, he put the phone down on me. (Kiedy wspomniałem o pieniądzach, on odłożył słuchawkę.)
   You've never mentioned you had a sister. (Nigdy nie wspominałeś, że miałeś siostrę.)
 2. note , *****
  • wspominać (o kimś lub o czymś mimochodem) [TRANSITIVE]
   I noted the good old times and we cried. (Wspomniałem stare dobre czasy i zapłakaliśmy.)
   Oh, don't note the war. (Och, nie wspominaj wojny.)
 3. remember *****
  • wspominać, nie zapominać (np. o kimś zmarłym) [TRANSITIVE]
   We are here today to remember my late grandpa. (Jesteśmy tu dzisiaj, żeby wspominać mojego zmarłego dziadka.)
   I remembered my late uncle today. (Dzisiaj wspomniałam mojego zmarłego wujka.)
 4. reminisce
 5. recollect
phrasal verb
 1. hark back  
  My grandma likes to hark back her childhood. (Moja babcia lubi wspominać swoje dzieciństwo.)
  I still hark back our first kiss. (Cały czas wspominam nasz pierwszy pocałunek.)
 1. make a mention
 1. think back

powered by  eTutor logo