"zbiórka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zbiórka" po polsku

zbiórka

rzeczownik
 1. collection ****
  • kwesta, zbiórka (np. na cel dobroczynny) [COUNTABLE]
   The children held a collection of teddy bears for orphans. (Dzieci przeprowadziły zbiórkę pluszowych misiów dla sierot.)
   We collected 500 dollars during the collection. (Zebraliśmy 500 dolarów podczas zbiórki.)
 2. rally **
  • zbiórka (zwolenników lub przeciwników czegoś), zgromadzenie ludzi (we wspólnym celu), wiec [COUNTABLE]
   She attended an anti-government rally. (Ona uczestniczyła w antyrządowym zgromadzeniu.)
   He made many promises at his presidential rally. (On złożył dużo obietnic na swoim wiecu prezydenckim.)
   zobacz także: awareness rally
 3. rebound *
  • zbiórka (w koszykówce) [COUNTABLE]
   LeBron James had the most rebounds in this game. (LeBron James miał najwięcej zbiórek w tym meczu.)
   How many rebounds do you have this season? (Ile zbiórek masz w tym sezonie?)
 4. assembly **
  • apel, zbiórka (w szkole) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The headmaster introduced the new teacher during the morning assembly. (Dyrektor przedstawił nową nauczycielkę podczas porannego apelu.)
   All the students had to turn up to the assembly. (Wszyscy uczniowie musieli stawić się na apelu.)
 5. huddle *

powered by  eTutor logo