TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"zbierać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zbierać coś" po polsku

obrazek do "pick" po polsku obrazek do "collect" po polsku obrazek do "harvest" po polsku the harvest / 4 October,
czasownik
 1. pick *****
  • zrywać, zbierać (owoce, kwiaty) [przechodni]
   He is busy picking apples. (On jest zajęty zbieraniem jabłek.)
   She picked flowers on the meadow. (Ona zrywała kwiaty na łące.)
   He picked a tag off my shirt. (On zerwał metkę z mojej koszuli.)
   Miss, you can't pick flowers in the park. (Panienko, nie można w parku zrywać kwiatków.)
  • zbierać, kompletować (zamówione towary w magazynie)
   His job is to efficiently pick customer orders for shipment. (Jego praca polega na efektywnym kompletowaniu zamówień klientów do wysyłki.)
 2. collect ***
  • kolekcjonować, zbierać [przechodni]
   She collects stuffed animals. (Ona kolekcjonuje pluszowe zwierzaki.)
   Find someone who collects old coins. (Znajdź kogoś, kto zbiera stare monety.)
 3. harvest **
 4. raise *****
  • zbierać (pieniądze na jakiś cel) [przechodni]
   We are raising money for sick children. (Zbieramy pieniądze na chore dzieci.)
   I am raising money for a concert. (Zbieram pieniądze na koncert.)
  • zbierać (np. ludzi) [przechodni]
   Their protest has raised a crowd. (Ich protest zebrał tłum.)
 5. poll ***
  • zbierać, zdobywać (głosy)
   We polled a lot of votes. (Zebraliśmy dużo głosów.)
   I would like to poll at least one thousand votes. (Chciałbym zdobyć przynajmniej tysiąc głosów.)
 6. pool ***
  • zbierać, zebrać (coś wspólnie), składać się na coś (np. na prezent)
   We are pooling together for Anna's birthday gift. (Składamy się razem na prezent urodzinowy dla Anny.)
   I pooled a lot of experience working here. (Zebrałem wiele doświadczenia, pracując tutaj.)
 7. gather , ***
  • zbierać, gromadzić (np. informacje) [przechodni]
   to collect
   Gather all the necessary information and hand it over to me. (Zbierz wszelkie potrzebne informacje i przekaż je mnie.)
   This software gathers data and organizes it. (Ten program gromadzi informacje i je porządkuje.)
   She used to gather postcards when she was a child. (Ona zbierała pocztówki, kiedy była dzieckiem.)
   link synonim: collect
 8. accumulate *
 9. reap *
 10. garner *
 11. muster *
 12. glean
  • gromadzić, zbierać, zdobywać (np. informacje)
   I am not able to glean any useful information from the producer's site. (Nie jestem w stanie zdobyć żadnej użytecznej informacji ze strony producenta.)
 13. hoard
 14. amass
 15. aggregate *
 16. summon *
 17. regroup
 18. cull
 19. take *****
 20. catch *****
  • łapać, zbierać (np. deszczówkę do pojemnika) [przechodni]
   We are catching the rainwater into the buckets, so that we can use it later to water the plants. (Łapiemy deszczówkę do wiader, aby później używać jej do podlewania roślin.)
   You need another plate to catch the drips. (Potrzebujesz drugiego talerza, żeby złapać to, co skapnie.)
 21. cumulate
phrasal verb
 1. build up **
 2. sop up
phrasal verb
 1. get somebody together
  • zbierać kogoś, zwoływać kogoś
   I have to get my friends together. (Muszę zebrać moich przyjaciół.)
   Did you get your family together for the party? (Zwołałeś swoją rodzinę na imprezę?)
 2. round somebody up
  • zbierać kogoś, gromadzić kogoś
   I rounded my family up in the room to tell them my plan. (Zebrałem swoją rodzinę w pokoju, by powiedzieć im, jaki jest mój plan.)
   She rounds her animals up in the shed for the night. (Ona na noc gromadzi swoje zwierzęta w szopie.)
czasownik
 1. gather , ***
 2. mass ****
  • gromadzić się, zbierać się
   The cloud massed in the sky, and it was a sign it's going to rain. (Chmury zebrały się na niebie, i to był znak, że będzie padać.)
   People massed in front of the church to welcome the bride. (Ludzie zgromadzili się przed kościołem, aby powitać pannę młodą.)
 3. well , ***** , well up
  • zbierać się (np. łzy w oczach) termin literacki
   Tears welled up in my eyes. (Łzy zebrały mi się w oczach.)
   After he offended Sally, her eyes welled up with tears. (Po tym jak on obraził Sally, w jej oczach zebrały się łzy.)
 4. meet *****
  • zbierać się (w jednym miejscu) [przechodni/nieprzechodni]
   They meet at the fourth floor. (Oni zbierają się na czwartym piętrze.)
   We always meet at the "Banana" club. (Zawsze się zbieramy w klubie "Banana".)
 5. rally **
  • zbierać się (w jakimś celu), jednoczyć się (dla sprawy) [przechodni/nieprzechodni]
   I have no doubt that many supporters will rally to my defense. (Nie mam wątpliwości, że wielu moich popleczników zbierze się, żeby stanąć w mej obronie.)
   They had to rally and fight for their rights. (Musieli zjednoczyć się i walczyć o swoje prawa.)
 6. assemble **
 7. convene *
 8. congregate
 9. amass
 10. be going , get going , get moving
 11. make tracks
phrasal verb
 1. get together *
 2. gang together
idiom
 1. bring oneself