"uprzątać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uprzątać coś" po polsku

czasownik
 1. remove ****
  • uprzątać, sprzątać [TRANSITIVE]
   Can you remove your clothes from the chair? (Czy możesz sprzątnąć swoje ubrania z krzesła?)
   She removed the magazines from the table. (Ona uprzątnęła czasopisma ze stołu.)

uprzątać coś

phrasal verb
 1. clear something away
  • uprzątać coś, usuwać coś
   Can you clear these books away? I need to use the table. (Czy możesz usunąć te książki? Potrzebuję skorzystać ze stołu.)
   I have to clear my clothes away because I'm expecting guests. (Muszę uprzątnąć moje ubrania, bo spodziewam się gości.)
 2. collect something up
phrasal verb
 1. clean up **

Powiązane zwroty — "uprzątać coś"

czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
idiom
Zobacz także: uprzątanie

powered by  eTutor logo