"uprzątać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uprzątać" po polsku

uprzątać

czasownik
 1. remove ****
  • uprzątać, sprzątać [przechodni]
   Can you remove your clothes from the chair? (Czy możesz sprzątnąć swoje ubrania z krzesła?)
   She removed the magazines from the table. (Ona uprzątnęła czasopisma ze stołu.)
phrasal verb
 1. clear something away
  • uprzątać coś, usuwać coś
   Can you clear these books away? I need to use the table. (Czy możesz usunąć te książki? Potrzebuję skorzystać ze stołu.)
   I have to clear my clothes away because I'm expecting guests. (Muszę uprzątnąć moje ubrania, bo spodziewam się gości.)
 2. collect something up
obrazek do "clean up" po polsku
phrasal verb
 1. clean up **
phrasal verb
 1. clear something out
 2. tidy something away    BrE

Powiązane zwroty — "uprzątać"

czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
idiom
Zobacz także: uprzątanie