"remove" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "remove" po angielsku

remove ****

Bt remove Icon
czasownik
 1. usuwać (coś skądś) [przechodni]
  It can help you remove wine stains from your clothing. (To może ci pomóc usunąć plamy z wina z twojego ubrania.)
  Please do not remove this notice. (Proszę nie usuwać tego ogłoszenia.)
 2. zdejmować (o ubraniu, okularach) [przechodni]
  She removed her sweater as it was very hot in the room. (Ona zdjęła sweter, ponieważ w pokoju było bardzo gorąco.)
  He removed his glasses and put them in a box. (On zdjął okulary i włożył je do pudełka.)
  Please, remove your shoes and shirt. (Proszę zdjąć swoje buty i koszulę.)
  She removed her coat and hung it on a chair. (Ona zdjęła swój płaszcz i powiesiła go na krześle.)
 3. usuwać, zdejmować [przechodni]
  Remove the books from the table, please. (Zdejmij książki ze stołu, proszę.)
  Remove you dirty shoes from the chair. (Zdejmij swoje brudne buty z krzesła.)
 4. usuwać na stałe, pozbywać się [przechodni]
  How can I remove this horrible tattoo? (Jak mogę usunąć ten okropny tatuaż?)
  This scar reminds me of the accident. I want to remove it. (Ta blizna przypomina mi o wypadku. Chcę się jej pozbyć.)
 5. zwalniać, zdejmować, odwoływać (np. ze stanowiska, ze służby) [przechodni]
  I'll remove you if you don't finish this by tomorrow. (Zwolnię cię, jeśli nie skończysz tego do jutra.)
  They removed me from the teacher post. (Oni zwolnili mnie ze stanowiska nauczyciela.)
 6. przenosić, przeprowadzać (się)  BrE przestarzale [przechodni]
  In two years' time I will remove to a new home. (Za dwa lata przeniosę się do nowego domu.)
  She removed to Africa. (Ona się przeniosła do Afryki.)
  She had to remove to a bigger city where she started studying. (Ona musiała przeprowadzić się do większego miasta, gdzie zaczęła studiować.)
 7. skreślać, uchylać, oddalać (np. wniosek) [przechodni]
  The court removed my application. (Sąd oddalił mój wniosek.)
  This law has been removed 5 years ago. (To prawo zostało uchylone 5 lat temu.)
 8. uprzątać, sprzątać [przechodni]
  Can you remove your clothes from the chair? (Czy możesz sprzątnąć swoje ubrania z krzesła?)
  She removed the magazines from the table. (Ona uprzątnęła czasopisma ze stołu.)
 9. usuwać się [przechodni]
  She removed from the spotlight. (Ona usunęła się z centrum uwagi.)
  Can you remove from the stage? (Czy możesz usunąć się ze sceny?)
rzeczownik
 1. krok  BrE oficjalnie
  I am at two removes from the victory. (Jestem o dwa kroki od zwycięstwa.)
  One more remove and I'll get what I want. (Jeszcze jeden krok i dostanę to, czego chcę.)
 2. odległość, oddalenie (dystans między dwoma obiektami) [policzalny lub niepoliczalny]

remove ****
lure out

czasownik
 1. wywabiać, wywabić

Powiązane zwroty — "remove"

czasownik
rzeczownik
move = działanie, krok +5 znaczeń
removal = usunięcie (przestawienie w inne miejsce) +3 znaczenia
removing = usunięcie (czegoś skądś) +9 znaczeń
przymiotnik
removed = odległy +1 znaczenie
removable = ruchomy +1 znaczenie
idiom
kolokacje