Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"odległy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odległy" po polsku

odległy

przymiotnik
 1. far *****
  • daleki, odległy
   The road is farther away than I thought. (Droga jest bardziej odległa, niż mi się zdawało.)
   The deadline is far from today. (Nieprzekraczalny termin jest daleko od dzisiaj.)
   That couldn't be further from the truth. (To nie może być bardziej odległe od prawdy.)
   link synonimy: distant, faraway
 2. distant **
  • daleki, odległy
   She heard a distant noise. (Ona usłyszała odległy hałas.)
   He's my distant relative. (On jest moim dalekim krewnym.)
   I think we will see each other in the not too distant future. (Myślę, że zobaczymy się w nieodległej przyszłości.)
   link synonimy: faraway, far
   przeciwieństwo: imminent
 3. remote **
  • daleki, odległy
   My grandparents live in a remote village. (Moi dziadkowie żyją na odległej wsi.)
   We live in a remote village. (Mieszkamy w odległej wsi.)
  • daleki, odległy (o czasie)
   I want to have children in the remote future. (Chcę mieć dzieci w dalekiej przyszłości.)
   I don't think about the remote future. (Nie myślę o odległej przyszłości.)
 4. far away **  
  Why did they order food from a restaurant so far away? (Czemu oni zamówili jedzenie z tak odległej restauracji?)
  China is a far away country. I've never been there. (Chiny są odległym krajem. Nigdy tam nie byłem.)
 5. far-flung  
 6. far-off termin literacki
 7. out-of-the-way
 8. removed  
 9. far-distant  
 10. faraway
  • daleki, odległy oficjalnie
   Veronica used to travel to faraway places all around the world. (Veronica niegdyś podróżowała do odległych miejsc na całym świecie.)
   link synonimy: distant, far

powered by  eTutor logo