"przerzut odległy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przerzut odległy" po polsku — Słownik angielsko-polski

"przerzut odległy" — Słownik kolokacji angielskich

distant metastasis kolokacja
  1. distant przymiotnik + metastasis rzeczownik = przerzut odległy
    Luźna kolokacja

    The most common site of distant metastasis is the lung.

    Podobne kolokacje: