ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"niewidoczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niewidoczny" po polsku

niewidoczny

obrazek do "invisible" po polsku
przymiotnik
 1. invisible **
  • niewidzialny, niewidoczny
   The house was invisible behind the hill. (Dom był niewidoczny za wzgórzem.)
   An invisible force made her move forward. (Niewidzialna siła nakazywała jej poruszać się naprzód.)
  • niewidoczny, ukryty
   He said the car doesn't have any invisible flaws. (On powiedział, że samochód nie ma żadnych ukrytych wad.)
   The window is invisible from the garden. (Okno jest niewidoczne z ogrodu.)
   Don't worry. This scar is almost invisible. (Nie martw się. Ta blizna jest prawie niewidoczna.)
 2. low-key , także: low-keyed , także: lowkey
 3. unseen *
 4. out-of-the-way
 5. undetectable
 6. sightless termin literacki  
 7. unseeable
 8. inapparent
 9. nonvisual
 10. unpronounced
 11. nondominant
 1. hidden from sight  

powered by  eTutor logo