"niewyraźny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niewyraźny" po polsku

niewyraźny

przymiotnik
 1. vague **
 2. dim **
  • niewyraźny (np. kształt)
   What's this dim object on our picture? (Co to za niewyraźny przedmiot na naszym zdjęciu?)
   My memories are dim, I don't remember it. (Moje wspomnienia są niewyraźne, nie pamiętam tego.)
 3. fuzzy *
  • rozmyty, niewyraźny, zamazany
   We have a fuzzy picture of what lies at the center of a black hole. (Mamy niewyraźne zdjęcie tego co znajduje się w centrum czarnej dziury.)
   zobacz także: blurry
 4. obscure **
  • niewyraźny, nieokreślony (np. uczucie)
   I had an obscure feeling that something would go wrong. (Miałem nieokreślone uczucie, że coś pójdzie źle.)
   I saw an obscure shape in the dark, nothing else. (Widziałem niewyraźny kształt w ciemnościach, nic więcej.)
 5. hazy  
  I have only a hazy memory of the childhood birthday parties. (Mam tylko niewyraźne wspomnienia z tych dziecięcych zabaw urodzinowch.)
 6. blurry
 7. indefinite
 8. indeterminate
 9. indistinct
 10. oblique , obl. (skrót)
 11. inarticulate
 12. ill-defined  
 13. unemphatic
 14. woolly-minded
 15. nonemphatic
 16. nonmeasurable
 17. nubilose , także: nubilous
 18. unpronounced
 19. nebulated
 20. nondistinctive  
 21. caliginous

Powiązane zwroty — "niewyraźny"

przysłówek
rzeczownik
czasownik
rozczytać (niewyraźny tekst) = decipher
Zobacz także: osoba rozczytująca

powered by  eTutor logo