ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nieuczęszczany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieuczęszczany" po polsku

nieuczęszczany

przymiotnik
 1. out-of-the-way
 2. unfrequented
 3. untravelled British English , untraveled American English  
czasownik
 1. attend ****
  • uczęszczać (np. do szkoły, do kościoła) [przechodni/nieprzechodni]
   He doesn't attend school regularly. (On nie uczęszcza regularnie do szkoły.)
   I attend church every Sunday. (Uczęszczam do kościoła w każdą niedzielę.)
   After the war, he stopped attending church. (Po wojnie, on przestał uczęszczać do Kościoła.)
 2. frequent **
  • uczęszczać (odwiedzać często jakieś miejsce), bywać oficjalnie
   He frequents this club, he's here almost every weekend. (On często odwiedza ten klub, jest tu w prawie każdy weekend.)
   She frequents this restaurant because she is fond of it. (Ona często odwiedza tę restaurację, bo bardzo ją lubi.)
 3. go , *****   [przechodni]

powered by  eTutor logo