"distant" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "distant" po angielsku

distant **

przymiotnik
 1. daleki, odległy
  She heard a distant noise. (Ona usłyszała odległy hałas.)
  He's my distant relative. (On jest moim dalekim krewnym.)
  I think we will see each other in the not too distant future. (Myślę, że zobaczymy się w nieodległej przyszłości.)
  link synonimy: faraway, far
  przeciwieństwo: imminent
 2. chłodny, nieprzyjazny (o osobie)
  He's a distant and unpleasant man. (On jest chłodnym i nieprzyjemnym mężczyzną.)
  You're so distant today, are you angry? (Jesteś dziś taki chłodny, czy jesteś zły?)
 3. nieobecny, nieprzytomny (np. wzrok, uśmiech)
  His distant smile made me realize that he was thinking about something else. (Jego nieobecny uśmiech sprawił, że domyśliłem się, że myślał o czymś innym.)
  What are you thinking about? Your look is so distant. (O czym myślisz? Masz taki nieprzytomny wzrok.)
  Judging by your distant smile, you're not thinking about our lesson. (Sądząc po twoim nieobecnym uśmiechu, nie myślisz chyba o naszej lekcji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo