"odległe wspomnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odległe wspomnienie" po polsku

"odległe wspomnienie" — Słownik kolokacji angielskich

distant memory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odległe wspomnienie
  1. distant przymiotnik + memory rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How she'd become a distant memory in such a short time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo