"distant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

distant przymiotnik

distant + rzeczownik
Kolokacji: 334
distant cousin • distant past • distant future • distant memory • distant mountain • distant sound • distant land • distant star • ...
czasownik + distant
Kolokacji: 5
grow distant • sound distant • feel distant • become distant • seem distant
przysłówek + distant
Kolokacji: 21
far distant • most distant • emotionally distant • increasingly distant • somewhat distant • ...
distant + przyimek
Kolokacji: 6
distant from • distant in • distant to • distant of • distant for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.