ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"działanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "działanie" po polsku

działanie

Aktywność fizyczna - pomocna w 167,741 Activity Icon Stock Illustrations, Cliparts And Royalty ...
rzeczownik
 1. activity *****
  • aktywność, działanie, zajęcie [policzalny zwykle liczba mnoga]
   We participated in all the group activities. (Wzięliśmy udział we wszystkich grupowych aktywnościach.)
   His political activity is well thought. (Jego działanie polityczne jest dobrze przemyślane.)
   Physical activity helps your body. (Aktywność fizyczna pomaga twojemu ciału.)
   She likes social activity. (Ona lubi działalność społeczną.)
  • aktywność, działanie, czynność [niepoliczalny]
   This is my main activity that I do here. (To moja główna czynność, jaką tu wykonuję.)
   Which activities do you like the most? (Które działania lubisz najbardziej?)
   This is an activity that will strengthen your legs. (To czynność, która wzmocni twoje nogi.)
   This activity is good for your stomach. (Ta czynność jest dobra na brzuch.)
 2. action *****
  • akcja, działanie [niepoliczalny]
   You must take responsibility for your actions. (Musisz brać odpowiedzialność za swoje działania.)
   That action was very dangerous - you risked your life! (Ta akcja była bardzo niebezpieczna - ryzykowałeś swoim życiem!)
 3. act *****
  • czyn, działanie, uczynek [policzalny]
   Her acts showed her great heart. (Jej czyny pokazały jej wielkie serce.)
   Your acts will be judged now. (Twoje działania będą teraz osądzone.)
 4. move *****
  • działanie, krok [policzalny]
   She's very shy, you have to make the first move. (Ona jest bardzo nieśmiała, ty musisz zrobić pierwszy krok.)
   She decided on a brave move. (Ona zdecydowała się na odważne działanie.)
 5. step *****
  • działanie, krok [policzalny]
   What's another step? (Jaki jest kolejny krok?)
   Her steps were controlled by the FBI. (Jej działania były kontrolowane przez FBI.)
 6. running **
  • działanie (np. firmy, instytucji)
   This company's running is ensured by my investments. (Działanie tej firmy jest zapewnione przez moje inwestycje.)
  • działanie (o programie komputerowym)
  • działanie
 7. operation **** , op (skrót) potocznie
  • działanie (w matematyce)
   Addition is the simplest operation that you must know. (Dodawanie jest najprostszym działaniem, które musisz umieć.)
   He can do all operations on whole numbers. (On potrafi wykonać wszystkie działania na liczbach całkowitych.)
  • działanie (sposób, w jaki coś działa)
   I don't understand the operation of this machine. (Nie rozumiem działania tej maszyny.)
   He drew an engine on the board and explained its operation. (Narysował silnik na tablicy i wytłumaczył jego działanie.)
  • działanie (komputera)
   Operation of my computer is really slow because it's old. (Działanie mojego komputera jest naprawdę wolne, bo jest już stary.)
   My grandson explained the operation of a computer to me. (Mój wnuczek wyjaśnił mi działanie komputera.)
 8. working **
 9. functioning *  
 10. execution **
 11. the proceeding
 12. adland
czasownik
 1. act *****
 2. function ****   [nieprzechodni]
  I still don't understand how computers function. (Wciąż nie rozumiem, jak działają komputery.)
  My phone functions really well. (Mój telefon działa naprawdę dobrze.)
 3. operate ***
  • działać (np. maszyna) [nieprzechodni]
   Can you tell me how this machine operates? (Czy możesz powiedzieć mi, jak działa ta maszyna?)
   My grandpa doesn't know how computers operate. (Mój dziadek nie wie, jak działają komputery.)
  • działać (np. firma, organizacja) [nieprzechodni]
   This company has operated since 2002. (Ta firma działa od 2002 roku.)
   We operate 24/7. (Działamy całodobowo, siedem dni w tygodniu.)
  • pracować, działać (np. system, proces, usługa) [przechodni/nieprzechodni]
   Our online reservation system operates without fault. (Nasz system rezerwacji online działa bez zarzutu.)
   Their service operates 24/7, so you can call them. (Ich obsługa działa 7 dni w tygodniu, więc możesz do nich zadzwonić.)
 4. work , *****
  • działać, pracować (o urządzeniu) [nieprzechodni]
   Our telephone isn't working. (Nasz telefon nie działa.)
   I can't get these speakers to work. (Nie mogę sprawić, aby te głośniki działały.)
   My phone doesn't work, so I have to buy a new one. (Mój telefon nie działa, więc muszę kupić nowy.)
  • działać, myśleć (o umyśle, mózgu) [nieprzechodni]
   He is so stupid, does his brain work? (On jest taki głupi, czy jego mózg działa?)
   My brain doesn't work without a coffee. (Mój mózg nie pracuje bez kawy.)
 5. perform ****
 6. move *****
  • działać, zadziałać [nieprzechodni]
   We have to move, we can't just stand here. (Musimy działać, nie możemy tutaj tak stać.)
   If the engine doesn't move, I'll have to ask you for a lift. (Jeśli silnik nie zadziała, będę musiał poprosić cię o podwiezienie.)
 7. run *****
  • działać (o programie komputerowym) [nieprzechodni]
   The program is still running in the background. (Program wciąż jest uruchomiony w tle.)
   Help me, please. This program isn't running. (Pomóż mi, proszę. Ten program nie działa.)
  • działać [nieprzechodni]
   Is this fan running? (Czy ten wiatrak działa?)
   My radio doesn't run. (Moje radio nie działa.)
 8. roll , ****
  • działać (o urządzeniu) [nieprzechodni]
   This iron doesn't roll. (To żelazko nie działa.)
   "The radio stopped rolling." "I'll fix it later." ("Radio przestało działać." "Naprawię je później.")
 9. ackle BrE   przestarzale
  It won't ackle. (To nie działa.)
phrasal verb
 1. act on something * , act upon something
idiom
 1. be in place
 2. be in operation
 3. be on the case
 4. be up and running
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa działanie i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "działanie"

rzeczownik
inicjatywa (działanie rozpoczynające) = initiative
działacz = activist +2 znaczenia
działalność = shop +1 znaczenie
wrażliwość (odpowiedź na działanie) = responsiveness
blokada (stan uniemożliwiający działanie) = blockage
kalkulacja (działanie) = calculation
demo (wizualna prezentacja wyjaśniająca działanie czegoś) = demo
premedytacja (zaplanowane działanie) = premeditation
dostrojenie (drobna zmiana poprawiająca działanie czegoś) = adjustment
alternatywa (działanie dwuargumentowe) = logical disjunction
phrasal verb
inne
być za czymś (uważać dane działanie za słuszne lub konieczne) = be all for something , be for something
przymiotnik
szybki (np. działanie, ruch) = smart
nieuczciwy (działanie, zachowanie) = fraudulent
jałowy (np. działanie) = idle
odsłonięty (na działanie czynników zewnętrznych) = exposed
nierozsądny (np. działanie) = unwise
mało konkretny (np. działanie, orzeczenie, odpowiedź) = evasive
czasownik
przysłówek