PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"szkodliwe działanie uboczne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szkodliwe działanie uboczne" po polsku

"szkodliwe działanie uboczne" — Słownik kolokacji angielskich

adverse outcome kolokacja
  1. adverse przymiotnik + outcome rzeczownik = niepomyślny efekt, szkodliwe działanie uboczne, szkodliwy skutek, działanie niepożądane
    Zwykła kolokacja

    Other studies have found an independent association of child sexual abuse with adverse psychological outcomes.