"final outcome" — Słownik kolokacji angielskich

final outcome kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatni wynik
  1. final przymiotnik + outcome rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Results were okay and a 10th place finish was the final outcome.