"possible outcome" — Słownik kolokacji angielskich

possible outcome kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): możliwy wynik
  1. possible przymiotnik + outcome rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are two possible outcomes, which the film shows one after the other.