"positive outcome" — Słownik kolokacji angielskich

positive outcome kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozytywny wynik
  1. positive przymiotnik + outcome rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If this is going to have any positive outcome, we should start all over again.

powered by  eTutor logo