"adverse condition" — Słownik kolokacji angielskich

adverse condition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niekorzystny warunek
  1. adverse przymiotnik + condition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Others were trying hard to learn under serious adverse conditions.

powered by  eTutor logo