PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"działanie niepożądane" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "działanie niepożądane" po polsku

"działanie niepożądane" — Słownik kolokacji angielskich

adverse outcome kolokacja
  1. adverse przymiotnik + outcome rzeczownik = niepomyślny efekt, szkodliwe działanie uboczne, szkodliwy skutek, działanie niepożądane
    Zwykła kolokacja

    Other studies have found an independent association of child sexual abuse with adverse psychological outcomes.