PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"istnieć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "istnieć" po polsku

istnieć

czasownik
 1. exist ****
  • istnieć, egzystować [nieprzechodni]
   We weren't even sure it still existed. (Nie byliśmy nawet pewni, czy to wciąż istnieje.)
   Do you believe such people ever existed? (Czy wierzysz, że tacy ludzie kiedykolwiek istnieli?)
   It only exists in your imagination. (To istnieje tylko w twojej wyobraźni.)
  • istnieć, być obecnym [nieprzechodni]
   She still exists in my life, even though we're not together anymore. (Ona nadal jest obecna w moim życiu, mimo tego, że nie jesteśmy już razem.)
   These legends still exist but no one believes in them. (Te legendy nadal istnieją, ale nikt w nie nie wierzy.)
  • istnieć, być rzeczywistym [nieprzechodni]
   My 16 year old daughter believes that vampires exist. (Moja 16 letnia córka wierzy, iż wampiry istnieją.)
   Do you think a risk of an epidemic exists? (Czy uważasz, że istnieje ryzyko epidemii?)
 2. be around ** , be about BrE *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
 3. lie *****
  • istnieć (np. o problemie) [nieprzechodni]
   The problem lies in the lack of communication between them. (Problem leży w braku komunikacji między nimi.)
   We have to find out where the problem lies. (Musimy się dowiedzieć gdzie istnieje problem.)
 4. subsist
 5. be in existence  
 1. be a thing
  • istnieć (używane, gdy jest to zaskakujące)
   My grandma didn't know that false lashes are even a thing. (Moja babcia nie wiedziała, że sztuczne rzęsy w ogóle istnieją.)
idiom
 1. be in place

Powiązane zwroty — "istnieć"

czasownik
phrasal verb
przymiotnik
istotny = big +12 znaczeń
nieistotny = small +8 znaczeń
idiom
rzeczownik
istota = creature +12 znaczeń
istnienie = existence +3 znaczenia
dzwony pogrzebowe (sygnalizujące, że wkrótce coś przestanie istnieć) = death knell
przysłówek
istotnie = indeed +4 znaczenia