"uiszczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uiszczać" po polsku — Słownik angielsko-polski

uiszczać

czasownik
 1. pay *****
  • opłacać, uiszczać [TRANSITIVE]
   Did you pay the phone bill? (Czy opłaciłeś rachunek za telefon?)
   I'm an adult and I have to pay the bills. (Jestem dorosły i muszę opłacać rachunki.)
   No one is quite sure who will pay the bill. (Nikt nie jest pewien, kto opłaci rachunek.)

Powiązane zwroty — "uiszczać"

czasownik
istnieć = exist +4 znaczenia
idiom
inne