"istnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "istnienie" po polsku

istnienie

rzeczownik
 1. existence ***   [niepoliczalny]
  She doesn't even know of our existence. (Ona nie wie nawet o naszym istnieniu.)
  They deny the existence of God. (Oni zaprzeczają istnieniu Boga.)
  Can anyone prove the existence of angels? (Czy ktokolwiek może udowodnić istnienie aniołów?)
 2. life *****
  • życie, istnienie (osoby) [policzalny]
   Two more human lives lost. (Kolejne dwa ludzkie istnienia stracone.)
   History will prove that it was worth every life lost. (Historia dowiedzie, że to było warte każdego straconego życia.)
 3. being ***
  • istnienie, byt, jestestwo [policzalny]
   What's the point of being? (Jaki jest cel istnienia?)
   I sometimes question my being. (Czasami kwestionuję swoje jestestwo.)
 4. subsistence
  • egzystencja (człowieka), istnienie (np. duszy) [niepoliczalny]
   Do you believe in the subsistence of the soul? (Czy wierzysz w istnienie duszy?)
 5. ens
 6. subsisting
 7. beingness
czasownik
 1. exist ****
  • istnieć, egzystować [nieprzechodni]
   We weren't even sure it still existed. (Nie byliśmy nawet pewni, czy to wciąż istnieje.)
   Do you believe such people ever existed? (Czy wierzysz, że tacy ludzie kiedykolwiek istnieli?)
   It only exists in your imagination. (To istnieje tylko w twojej wyobraźni.)
  • istnieć, być obecnym [nieprzechodni]
   She still exists in my life, even though we're not together anymore. (Ona nadal jest obecna w moim życiu, mimo tego, że nie jesteśmy już razem.)
   These legends still exist but no one believes in them. (Te legendy nadal istnieją, ale nikt w nie nie wierzy.)
  • istnieć, być rzeczywistym [nieprzechodni]
   My 16 year old daughter believes that vampires exist. (Moja 16 letnia córka wierzy, iż wampiry istnieją.)
   Do you think a risk of an epidemic exists? (Czy uważasz, że istnieje ryzyko epidemii?)
 2. be around ** , be about British English *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
 3. lie *****
  • istnieć (np. o problemie) [nieprzechodni]
   The problem lies in the lack of communication between them. (Problem leży w braku komunikacji między nimi.)
   We have to find out where the problem lies. (Musimy się dowiedzieć gdzie istnieje problem.)
 4. subsist
 5. be in existence  
idiom
 1. be in place

powered by  eTutor logo