"być rzeczywistym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być rzeczywistym" po polsku

być rzeczywistym

czasownik
 1. exist ****
  • istnieć, być rzeczywistym [nieprzechodni]
   My 16 year old daughter believes that vampires exist. (Moja 16 letnia córka wierzy, iż wampiry istnieją.)
   Do you think a risk of an epidemic exists? (Czy uważasz, że istnieje ryzyko epidemii?)
przymiotnik
 1. real , *****
  • rzeczywisty, realny
   This picture looks so real. (To zdjęcie wygląda tak realnie.)
   It doesn't seem to be real. (To nie wydaje się być realne.)
   She lives in a fantasy, not in the real world. (Ona żyje w fantazji, nie w rzeczywistym świecie.)
   It's just a dream, it's not the real world - wake up! (To tylko sen, to nie jest rzeczywisty świat - obudź się!)
 2. actual ***
  • rzeczywisty, faktyczny
   Are you talking about actual danger? (Czy mówisz o rzeczywistym niebezpieczeństwie?)
   The book deals with the actual experience of happiness. (Książka mówi o faktycznym doświadczeniu szczęścia.)
   link synonim: real
 3. effective , ****
  • faktyczny, rzeczywisty
   The effective situation is different than you think. (Rzeczywista sytuacja jest inna niż się ci wydaje.)
   What is the effective state of her health? (Jaki jest faktyczny stan jej zdrowia?)
 4. virtual **
 5. substantial ***
  • rzeczywisty (np. świat), namacalny, istniejący, substancjalny
   Is the substantial world real? (Czy namacalny świat jest prawdziwy?)
   Is there a substantial evidence that God exists? (Czy istnieje namacalny dowód na to, że Bóg istnieje?)
 6. real-life *
  • rzeczywisty, prawdziwy
   Everyone would want to see a real-life time machine. (Wszyscy chcieliby zobaczyć prawdziwy wehikuł czasu.)
   He's the real-life hero of this story. (On jest prawdziwym bohaterem tej opowieści.)
  • życiowy, rzeczywisty
 7. intrinsic * , także: intrinsical
 8. tangible *
 9. veritable

Powiązane zwroty — "być rzeczywistym"

przysłówek
rzeczywiście = really , także: rly potocznie +6 znaczeń
inne
wykrzyknik
rzeczownik
rzeczywistość = reality +4 znaczenia
inne
czasownik
urzeczywistniać = implement +4 znaczenia
Zobacz także: urzeczywistniać się

powered by  eTutor logo