BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nieistotny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieistotny" po polsku

nieistotny

przymiotnik
 1. small , *****
  • mały, nieznaczący, nieistotny (np. problem)
   Don't worry about your job, it's a small problem. (Nie martw się swoją pracą, to mały problem.)
   Howard has lost some money but this is a small problem. (Howard zgubił trochę pieniędzy, ale jest to mały problem.)
 2. irrelevant *
  • niezwiązany z tematem, nieistotny
   not directly relating to a particular situation or issue (or the main subject of a letter)
   You're focusing too much on irrelevant details. (Skupiasz się za bardzo na nieistotnych detalach.)
   link synonim: irrelephant
   przeciwieństwo: relevant
   zobacz także: inapplicable
 3. petty *
 4. insignificant
 5. negligible
 6. meaningless *
 7. incidental
 8. unimportant
 9. inconsequential
 10. superficial *
 11. immaterial
 12. extraneous
 13. nonsignificant
 14. trifling
 15. insubstantial
 16. non-essential , także: nonessential
 17. noncritical  
 18. unessential
 19. invital
 20. arm-waving
 21. neglectable
 22. barely-there
 23. gnatlike
 24. nonrelevant
 25. petit
 26. quisquilious , także: quisquilian
 27. nugatory
 28. inessential
 29. irrelative
 30. nonmaterial
 31. irrelephant żartobliwie
 32. nonmeaningful
 33. matterless
idiom
 1. off the track  
 1. off the point , także: beside the point

"nieistotny" — Słownik kolokacji angielskich

beside the point kolokacja
 1. beside przyimek + point rzeczownik = nie na temat, niezwiązany z tematem, nieistotny
  Zwykła kolokacja

  Whether we like them or not is beside the point.

  Podobne kolokacje:
off the point kolokacja
 1. off przyimek + point rzeczownik = nie na temat, niezwiązany z tematem, nieistotny
  Luźna kolokacja

  There were some islands off the point on which the hotel stood.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo