Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"nieznaczący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieznaczący" po polsku

nieznaczący

przymiotnik
 1. small , *****
  • mały, nieznaczący, nieistotny (np. problem)
   Don't worry about your job, it's a small problem. (Nie martw się swoją pracą, to mały problem.)
   Howard has lost some money but this is a small problem. (Howard zgubił trochę pieniędzy, ale jest to mały problem.)
 2. nonsignificant
 3. nonmeaningful
 1. of no value
czasownik
 1. mean *****
  • znaczyć, oznaczać, wyrażać [przechodni]
   This word means entirely something else in her language. (To słówko oznacza zupełnie coś innego w jej języku.)
   This means we can't go. (To znaczy, że nie możemy pójść.)
   Following a diet means being careful about what you eat. (Przestrzeganie diety oznacza uważanie na to, co jesz.)
 2. score ****
  • nacinać, znaczyć (np. ostrym narzędziem) [przechodni]
   He scored the bench with a knife. (On naciął ławkę przy pomocy noża.)
   Score this tree so that we remember which one it was. (Natnij to drzewo, żebyśmy pamiętali, które to było.)
 3. signify *
 4. earmark *

Powiązane zwroty — "nieznaczący"

przysłówek
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
znaczący = significant +4 znaczenia
znaczny = major +3 znaczenia
nic nieznaczący = meaningless +1 znaczenie
idiom
problem (często mały i nieznaczący) = hair in the soup

"nieznaczący" — Słownik kolokacji angielskich

of no value kolokacja
Popularniejsza odmiana: of value
 1. of przyimek + value rzeczownik = bezwartościowy, nieznaczący
  Zwykła kolokacja

  What kind of family values do we really hold as a society?

  Podobne kolokacje: