14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"zbędny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zbędny" po polsku

zbędny

przymiotnik
 1. unnecessary *
  • niepotrzebny, zbędny
   We should not take unnecessary risks. (Nie powinniśmy podejmować niepotrzebnego ryzyka.)
   You gave him all kinds of unnecessary details. (Podałeś mu mnóstwo niepotrzebnych szczegółów.)
   link synonim: needless
 2. unwanted *
  • niechciany (np. ciąża), zbędny (np. mebel), niepożądany (np. gość)
   The couple adopted an unwanted child. (Para zaadoptowała niechciane dziecko.)
   This sofa is unwanted here. Let's get rid of it. (Ta sofa jest tu zbędna. Pozbądźmy się jej.)
   He was an unwanted guest and he knew it. (On był niepożądanym gościem i wiedział o tym.)
 3. needless
 4. redundant
  • zbędny, niepotrzebny, redundantny
   New technology often makes old skills redundant. (Nowa technologia często sprawia, że stare umiejętności stają się zbędne.)
   This one word was redundant in his speech. (To jedno słowo było zbędne w jego wypowiedzi.)
 5. superfluous
  • zbędny (o wyjaśnieniach), nadmierny (o dekoracji) formal
   The report was overloaded by a mass of superfluous detail. (Raport został przepełniony masą zbędnych szczegółów.)
   link synonim: supervacaneous
 6. expendable
 7. dispensable
 8. non-essential , także: nonessential
 9. supernumerary
 10. supervacaneous

powered by  eTutor logo