"niepożądany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niepożądany" po polsku

niepożądany

przymiotnik
 1. unwanted *
  • niechciany (np. ciąża), zbędny (np. mebel), niepożądany (np. gość)
   The couple adopted an unwanted child. (Para zaadoptowała niechciane dziecko.)
   This sofa is unwanted here. Let's get rid of it. (Ta sofa jest tu zbędna. Pozbądźmy się jej.)
   He was an unwanted guest and he knew it. (On był niepożądanym gościem i wiedział o tym.)
 2. adverse *
 3. intrusive  
  This call from her was intrusive. (Ten telefon od niej był niepożądany.)
  He felt that his presence is intrusive. (On czuł, że jego obecność jest niepożądana.)
 4. unwelcome
 5. undesirable
 6. undesired  
 7. inadvisable
 8. inexpedient
 9. unwished-for  
 10. unwished  
 11. unsought
 12. de trop
czasownik
 1. lust *  
  She had no idea he lusted after her. (Ona nie miała pojęcia, że on jej pożądał.)
 2. desire ****
  • pożądać (np. kogoś, seksualnie) termin literacki [przechodni]
   All men from my office desire Jane. (Wszyscy mężczyźni z mojego biura pożądają Jane.)
   Tom still desires his own wife. (Tom wciąż pożąda swoją własną żonę.)
 3. hunger **

Powiązane zwroty — "niepożądany"

czasownik
idiom
phrasal verb
przymiotnik
pożądany = welcome +7 znaczeń
pożądliwy = voluptuous +6 znaczeń
rzeczownik
przysłówek

powered by  eTutor logo