BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"niepotrzebny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niepotrzebny" po polsku

niepotrzebny

przymiotnik
 1. unnecessary *
  • niepotrzebny, zbędny
   We should not take unnecessary risks. (Nie powinniśmy podejmować niepotrzebnego ryzyka.)
   You gave him all kinds of unnecessary details. (Podałeś mu mnóstwo niepotrzebnych szczegółów.)
   link synonim: needless
 2. needless
 3. redundant
  • zbędny, niepotrzebny, redundantny
   New technology often makes old skills redundant. (Nowa technologia często sprawia, że stare umiejętności stają się zbędne.)
   This one word was redundant in his speech. (To jedno słowo było zbędne w jego wypowiedzi.)
 4. unwarranted
 5. gratuitous
 6. expendable
 7. superfluous   formal
  I feel superfluous here. (Czuję się tu niepotrzebny.)
 8. unneeded  
 9. unrequired
 10. supervacaneous
 11. otiose formal
 12. de trop

powered by  eTutor logo