BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"nadmierny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadmierny" po polsku

nadmierny

przymiotnik
 1. excessive **  
  The police used excessive violence. (Policja użyła nadmiernej przemocy.)
 2. excess *
  • dodatkowy, przekraczający dozwoloną normę, nadmierny
   Do you have any excess baggage? (Czy masz jakiś dodatkowy bagaż?)
   We do a lot of things with my excess energy. (Robimy wiele rzeczy z moim nadmiarem energii.)
   W tym znaczeniu "excess" występuje z rzeczownikiem.
 3. unreasonable
 4. exaggerated
 5. undue
  • nadmierny (np. wpływ, pośpiech), zbytni (np. entuzjazm) formal
 6. intolerable
  • nadmierny (np. poziom, stopień)
 7. exorbitant
 8. extravagant
 9. superfluous
  • zbędny (o wyjaśnieniach), nadmierny (o dekoracji) formal
   The report was overloaded by a mass of superfluous detail. (Raport został przepełniony masą zbędnych szczegółów.)
   link synonim: supervacaneous
 10. inordinate
 11. unconscionable
 12. ultra
  • nadzwyczajny, nadmierny, ekstremalny
   After the operation, his eyes were ultra sensitive to light. (Po operacji jego oczy były nadmiernie wrażliwe na światło.)
 13. overabundant  
  zobacz także: abundant
 14. extortionate
 15. distemperate
 16. immoderate
 17. overgenerous  
 18. overmuch literary
 19. nimious   old use
idiom
 1. larger than life

powered by  eTutor logo