MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"nadmiar" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadmiar" po polsku

nadmiar

rzeczownik
 1. surplus *
  • nadmiar (np. produkcji), nadwyżka (np. budżetowa) [policzalny lub niepoliczalny]
   Surplus wheat and cotton are shipped abroad. (Nadmiar pszenicy i bawełny są wysyłane statkiem za granicę.)
   The bank keeps a large surplus of money in reserve. (Bank trzyma dużą nadwyżkę pieniędzy w rezerwie.)
 2. excess **
  • nadmiar, nadwyżka (np. bagażu, energii) [niepoliczalny]
   I always have to pay fare for luggage excess when coming back from holidays. (Zawsze muszę dopłacać za nadbagaż kiedy wracam z wakacji.)
  • nadmiar [niepoliczalny]
   Today I will teach you about the dangers of excess. (Dzisiaj nauczę cię o niebezpieczeństwach wynikających z nadmiaru.)
 3. overflow
  • nadmiar, nadkomplet, przepełnienie
   Due to the overflow of the data, my computer crashed. (Z powodu nadmiaru danych mój komputer się zawiesił.)
   Overflow of people in one room can be very dangerous. (Nadmiar ludzi w jednym pomieszczeniu może być bardzo niebezpieczny.)
 4. plethora
 5. glut
 6. redundancy
 7. overkill
 8. spillover   American English
 9. overabundance  
 10. overgrowth  
 11. surfeit
 12. overplus
 13. redundance
 14. overprovision
 15. excessiveness
 16. superabundance
 17. superfluity
 18. inordinacy
 19. repletion
 20. bellyful
 21. wameful
 22. nimiety   przestarzale

powered by  eTutor logo